LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - LIX Liceum Ogólnokształcące > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie

 

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.kusy.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 09.11.2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.09.2019

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność strony internetowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
  • Błędne działanie zmiany kontrastu w wersji komputerowej strony.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • powiększenie wyświetlanej treści

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Szkoła nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Zwierzchowska, adres poczty elektronicznej: ezwierzchowska@edu.um.warszawa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, ul. S. B. Lindego 20, 01-952 Warszawa

Sposób dojazdu

Najbliższy przystanek metra – Wawrzyszew znajduje się około 500m od wejścia do budynku od ul. Wrzeciono. Obok stacji metra usytuowane są również przystanki autobusowe dla linii 156, 184, 303. Od strony ul. Marymonckiej, gdzie znajdują się przystanki tramwajowe UKSW (1, 4, 6, 15, 17, 18, 36, 41) oraz autobusowe (103, 121, 150, 181) trasa mierzy około 650m.

Wejście i dostępność wewnątrz budynku

Wejście na teren szkoły znajduje się na ul. Wrzeciono. Idąc ul. Lindego od strony ul. Kasprowicza należy skręcić w lewo w ul. Wrzeciono a następnie w prawo wzdłuż ogrodzenia terenu szkoły. Brama znajduję się na wysokości garaży osiedlowych. Kompleks LIX Liceum składa się z dwóch budynków dydaktycznych (A i B) oraz internatu. Wejście główne znajduje się w budynku A i pozbawione jest schodów. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe przeszklone, dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, próg o wys. 2cm). Do szkoły dostać się można także przez wejście internatu, od ul. Szubińskiej (także drzwi dwuskrzydłowe szklane) – droga od bramy do wejścia jest lekko pochyła w dół.

Sekretariat główny znajduje się przy wejściu głównym (budynek A), w pokoju po lewej stronie.

Obiekty A i B przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach - dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinety). W obu budynkach znajdują się platformy pionowe, dodatkowo budynek A wyposażony jest w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych a także podjazdy o łagodnym kącie nachylenia. Platformy pionowe umieszczone są w świetle klatek schodowych i przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. Spełniają wszystkie wymagania i posiadają atesty. Są na bieżąco konserwowane i sprawdzane.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze, zarówno w Budynku A jak i B.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 
 
Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Aktualizujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Zatwierdzający Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Liczba odwiedzin: 127
Rejestr zmian